Miljöpolicy

img_miljopolicyVår däckverkstad ska sträva efter att alltid söka lösningar för att minska miljöpåverkan.

Vårt miljöledningssystem skall på ett systematiskt sätt ge oss kontroll över vår miljöpåverkan enligt följande:

 • Vi ska ständigt förbättras genom att uppnå uppställda miljömål.
 • Vi skall ha en tydlig ansvarsfördelning i vårt miljöarbete. Alla anställda ska få lämplig utbildning för att aktivt kunna medverka i vårt arbete för en bättre miljö.
 • Vår verksamhet skall präglas av hushållning med råvaror och energi, och vi skall främja användningen av återvinningsbara material i vår strävan mot slutna kretslopp.
 • Vi skall, med marginal, klara kraven i gällande lagar och förordningar.
 • Vi skall informera, påverka och ställa krav på våra affärspartners så att de på sikt tar samma miljöansvar som vi själva.
 • specialfalgar_logo specialfalgar_logo
 • michelin_logo michelin_logo
 • rautamo_logo rautamo_logo
 • kuhmo_logo kuhmo_logo
 • brorssons_logo brorssons_logo
 • goodyear_logo goodyear_logo
 • goodrich_logo goodrich_logo